O firmě

Zabýváme se kompletním účetním, daňovým a poradenským servisem. Spolupracujeme s klienty především v oblastech okresu Ostrava a Opava v Moravskoslezském kraji.

Mezi naše služby patří především vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování daňových přiznání a vedení mzdové a personální agendy včetně výkaznictví. U těchto služeb nabízíme veškeré úkony s nimi spojené a to včetně hlídání termínů podání a plateb, zpracování podkladů, zastupování klienta, přebírání dokladů, konzultace, pomoc a poradenství při zahájení podnikání, zpracování rekapitulací, přehledů a statistik, zajištění školení, atd.

Účetnictví a daně

  • zpracování účetnictví/daňové evidence
  • zpracování podkladů pro DPH
  • pravidelné informace o stavu pohledávek a závazků
  • evidence majetku

Daňová přiznání

  • Přiznání k dani z přidané hodnoty (měsíčně, čtvrtletně) – včetně souhrnných hlášení
  • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (ročně) – zpracování včetně přehledů na zdravotní pojišťovnu a OSSZ

Vedení agendy

  • kompletní zpracování mezd malých a středních podniků
  • zpracování vzorů pro pracovně-právní vztahy (pracovní smlouvy, mzdové výměry, dohody o provedení práce, ostatní dokumenty dle zákoníku práce)