Ceník

Cenu stanovujeme na základě dohody s klientem, a to měsíčním paušálem či položkově.
Předběžnou kalkulaci Vám obratem zašleme na základě informací o Vaší společnosti.

Metody stanovení ceny:

Účetnictví a daně

  • zpracování účetnictví/daňové evidence
  • zpracování podkladů pro DPH
  • pravidelné informace o stavu pohledávek a závazků
  • evidence majetku

Daňová přiznání

  • Přiznání k dani z přidané hodnoty (měsíčně, čtvrtletně) – včetně souhrnných hlášení
  • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (ročně) – zpracování včetně přehledů na zdravotní pojišťovnu a OSSZ

Vedení agendy

  • kompletní zpracování mezd malých a středních podniků
  • zpracování vzorů pro pracovně-právní vztahy (pracovní smlouvy, mzdové výměry, dohody o provedení práce, ostatní dokumenty dle zákoníku práce)